Fotografias da persunas da Sent e Scuol

S-charl manadüra cun char e butin da chtscha, a dretta: Not Tall
Chargia fain cun Jonpitschen ed Ursula Carl-Arquint
Michel Stupan, duos fotos
Victor Stupan cun Duri e Serina 1938
pitschna fotografia cun survart: Lina Jann-Stupan, Victor Stupan, Mineli Stupan-Staub, Rita Jann ?
suot: Seraina Stupan, Giacomina Stupan,
Archiv: Unterengadin
Signatur: ACEB HA 170
ID Nummer: ID-4205084
Provenienz: Johann Koch, Sent
Eingangsdatum: 20. November 2018
Besitzverhältnis: Schenkung
 
Urheber: incuntschaint
Arten: Fotos
Themen: Personen
Technik/Material: 6 fotografias
Anzahl: 3
Masse: diff.
Standort: SH R1 REG 9C (69)

Bestand dieser Archivalie:

ACEB HA 170